Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324


Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите, Книга за учителя за първа група на детската градина. (съавтор), София, издателство Анубис, 2009, стр. 89-98, ISBN 978-954-426-846-6; COBISS.BG-ID 1231908324 издателство Анубис, София


 книга за учителя за първа група на детската градина,
  Учебник / Учебно помагало
 детска градина,първа група


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4127
 Пламен Легкоступ

1. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- //Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2 с. 61- 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/