Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068


Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с учителите (съавтор), Книга за учителя за втора група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, стр. 157-176, ISBN 978-954-426-816-9; COBISS.BG-ID 1231908068 издателство Анубис, София


 книга за учителя за втора група на детската градина,
  Учебник / Учебно помагало
 детската градина, втора група


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4123
 Пламен Легкоступ

1. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.-// Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2, с. 61- 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/