Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484


Легкоступ, Пламен (2009) Приятели с цветовете (съавтор), Учебник за първа група на детската градина, София, издателство Анубис, 2009, 30 стр, ISBN 978-954-426-844-2; COBISS.BG-ID 1233344484 издателство Анубис, София


 учебник за първа група на детската градина
  Учебник / Учебно помагало
 детската градина, трета група


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4122
 Пламен Легкоступ

1. Михайлова – Недкова, Гергана. Специфични особености при възприемане на илюстрацията от децата и учениците в учебното съдържание на книгите за учителя.- //Електронно списание за наука, култура и образование , 2014, 2 с. 61- 66.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/