Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България


Аркадиев, Димитър (2000) Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България HELP THE NEEDY, Public Newspaper, Пловдив, Европрес, година ІІ, бр.10, май 2000 г., с.4-5. ISSN: 1311-1507.


 Европейската интеграция и икономическото образование на студентите в България
  Статия
 европейска интеграция, икономическо образование, студенти, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  4094
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/