Влияние на възрастта на първо заплождане върху периодите между раждане и продължителността на използване на свинете


Аркадиев, Димитър (1998) Влияние на възрастта на първо заплождане върху периодите между раждане и продължителността на използване на свинете Сборник доклади / А. Стоянов, И. Иванов и Д. Аркадиев // Юбилейна научна сесия на Съюза на учените в България, Пловдив, 1998, том ІІ.


 Влияние на възрастта на първо заплождане върху периодите между раждане и продължителността на използване на свинете
  Статия
 свине, заплождане, раждане, продължителност


Аграрни науки
Аграрни науки Животновъдство

Agrarian sciences and veterinary medicine
Agrarian sciences and veterinary medicine Animal Breeding

 Издадено
  4092
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/