Проектиране и разработване на система за следене и управление на проекти


Петрова, Мариана (2008) Проектиране и разработване на система за следене и управление на проекти Варна, сп.Информационни технологии, бр.4, 13-25


 Разглежда се проектирането и разработването на WEB-базирана система за следене и управление на проекти.
  Студия
 проектиране, управление, проект


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4089
 Мариана Петрова

1. Ненков Н. В., Интелигентни системи, Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/