Пламен Легкоступ, монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0


Легкоступ, Пламен (2009) Пламен Легкоступ, монография, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, 112 стр, ISBN 978-954-07-2849-0 Университетско издателство "Св. Климент Охридски"


  В монографичното изследване на творчеството на Пламен Легкоступ са представени негови творби, датирани от 1980 до 2009 година. Издаден е по повод на 50 годишнината на художника. Включени са и критични материали на доц.д-р Радослав Радев, член.кор проф. дпн Любен Димитров и др. Съставител е Пл. Легкоступ.
  Монография
 Каталог, репродукции, критични бележки
 Издадено
  4064
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/