Цхинвал, Сухум, Kosovo – езикови “оръжия” на руската и американската дипломация


Хънтов, Владимир (2009) Цхинвал, Сухум, Kosovo – езикови “оръжия” на руската и американската дипломация сп. “Наука”, бр. 2, 2009, стр. 57-59. София, 2009. ISSN 0861 3362


 Русия и САЩ заемат диаметрално противоположни и непримирими позиции при признаването суверенитета на Южна Осетия, Абхазия и Косово. Двете велики държави използват като дипломатическо “оръжие” различни по своята същност, но достатъчно силно въздействащи и напълно разбираеми езикови знаци. В резултат от използането им се наблюдават следните несъмнени съвпадения: 1) подчертава се абсолютното неуважение към суверенитета на Грузия на територията на Южна Осетия и Абхазия (от страна на Русия) и към суверенитета на Сърбия на територията на Косово (от страна на САЩ); 2) демонстрира се непоколебимата политическа решимост на двете велики държави да поддържат независимостта на самопровъзгласилите се държави от техните бивши суверени – Грузия и Сърбия; 3) в условия на глобално геополитическо противопоставяне всяка от тези велики държави имплицитно, но пределно твърдо показва пълната си увереност в правилността на своята позиция и пълно пренебрежение към позицията и възраженията на противостоящата страна.
  Статия
 дипломатическа практика; езикови норми; топоними; “петдневната война”


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  4062
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/