Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело


Булева-Петрова, Марияна (2009) Поглед върху монографиите и преводите на Явор Конов За мащаба на едно научно дело в-к Култура, Брой 28 (2555), 22 юли


 Статия за научно-изследователското и преводаческо дело на съвременен български музиколог
  Отзив
 Себастиан дьо Бросар, музикален речник, музикални термини, превод
 Издадено
  4058
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/