Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието


Булева-Петрова, Марияна (2008) Терминът хармония - сфери и модуси на изява в Античността и Средновековието Българско музикознание, 2008, 3-4, с. 24-41. ISSN: 0204–823X


 Студия, която разглежда проявленията на термина хармония във философските, богословските и музикалнотеоретичните текстове от VІ в. пр. Хр. до ХІV в. сл. Хр.
  Статия
 хармония, модулацио, Питагорова школа, единство в множествеността, порядък, съгласуваност, съразмерн


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  4054
 Марияна Булева-Петрова

1. Генов, Явор. ЛАТИНСКИ ПЕСНОПЕНИЯ ЗА СВЕТЦИ, ПОЧИТАНИ В ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА ЦЪРКВA (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян). София: „Марс 09“, 2016, 226 с. ISBN 978-954-2925-34-7, Страница 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/