Участие в колективна изложба на галерия "SSG"-гр.София.


Маринов, Венцислав (2006) Участие в колективна изложба на галерия "SSG"-гр.София. гр.София галерия"SSG"


 Уникален сребърен шах.
  
 Изложба
 
  4048
 Венцислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/