За изобразяване по натура в предучилищния възрастов период


Гюлчев, Николай (2008) За изобразяване по натура в предучилищния възрастов период сп. Предучилищно възпитание 8/2008


 Изобразяване по натура като форма на учебна работа е значимо средство при реализиране на учебно съдържание по изобразително изкуство.
  Студия
 изобразяване по натура, предучилищна възраст, апликация
 Издадено
  4037
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/