Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония"


Петров, Людмил (2007) Величковска, Л., Л. ПЕТРОВ, М. Наумовски (2007) "Разлики при променливите за оценка на психологическата структура на личността между спортисти и неспортуващи във възрастовия период зрелост в Република Македония" сборник научни трудове "Кинезиология'07", Велико Търново, с. 180-183, ISSN 1313-244X


 Изследване на психологическата структура на баскетболисти и неспортуващи. Методи - използвани са 32 психологически теста с 50 баскетболисти и 371 неспортуващи. Резултатите показват, че е нужно специално внимание в началния подбор на баскетболисти особено в конативното психологическо пространство, за емоционалната стабилност, за вътрешната освободеност, както и за чувството за акциозност.
  Статия
 баскетбол, психологическа структура, спортисти и неспортуващи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4029
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/