Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120)


Дерменджиев, Атанас (2008) Икономическа география на страните от континентите.(Авторска част - Азия: с.5-120) -Силистра: Ковачев, 2008, 236 с. ISBN 978-954-8775-88-5 COBISS.BG-ID 1233603300


 Университетски учебник по география на избрани страни от континентите.
  Учебник / Учебно помагало
 География


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3977
 Атанас Дерменджиев

6. Стоянов, Петър. Латинска Америка. Пространство и регион. С., Атласи ООД, 2018, 237 с. ISBN 978-619-238-078-6

4. Дойков, Васил; Дойков, Мартин. Япония, Изд. „Ковачев”, Силистра, 2014. 164 c. ISBN: 9789548198677

5. Дойков, Мартин. Южноафриканска република. Еуниката, София, 2016, 125 с., ISBN 978-619-7080-12-4 COBISS.BG-ID 1283623652 Цит. на с. 122.

3. Цончева, Десислава. Регионалните интеграционни процеси в Африка. Изд. „Астарта”, В. Търново, 2014. 84 с. ISBN 978-954-350-185-4. Цит. на с. 58.

2. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география, УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2012, 280 с., ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 272.

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с., ISBN 978-954-524-744-6 COBISS.BG-ID 1239721444 Цит. на с. 103.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/