Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности.


Дерменджиев, Атанас (2007) Великотърновска област. Исторически обекти и забележителности. -В. Търново: Изд. "Бойка", 2007, 83 с. ISBN 978-954-9689-43-3 COBISS.BG-ID 1227540196


 Книга с туристическо съдържание за 4 общини от Великотърновска област.
  Книга
 география


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3973
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012. 280 с., SBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/