Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти


Дерменджиев, Атанас (2006) Тестове по география на България : За ученици и кандидат-студенти -София: Сиела, 268 с. ISBN 10: 954- 649-897-1, ISBN 13: 978-954-649-897-7


 Тестове по география на България за кандидатстуденти.
  Учебник / Учебно помагало
 География


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  3972
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/