Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502.


Колева-Златева, Живка (2008) Русские названия действий звукосимволического происхождения. - Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания, 2008, 22, с. 84–87. Print ISSN 1788-9502. -


 Разглеждат се названия на действия с редупликация, за които се представят доказателства за звукосимволичен произход.
  Доклад
 звукова символика, редупликация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3964
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/