Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.


Колева-Златева, Живка (2008) Относно приложението на някои наблюдения върху съвременни български образоподражателни думи в етимологията. – В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21–22 май 2007 г. Т. II. Отг. ред. М. Кочиш. Szeged: JATEPress, 2009, с. 108–116. ISBN 978-963-482-864-8. COBISS 1233276644.


 Представени са наблюдена върху функционирането на думи като джаджа, джиджафка, джиджи-биджи.
  Статия
 звукова символика, етимология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3961
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/