К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390.


Колева-Златева, Живка (2006) К этимологии польск. gogółka (Типология как важный фактор в этимологических исследованиях). - Rozprawy komisji językowej. Łódzkie towarzystwo naukowe, 2006, 51, pp.154–165. Print ISSN 0076-0390. -


 Привеждат се доказателства за звукосимволичен произход на названието от етимон с първоначално значение 'малък топчест предмет'
  Статия
 етимология, звуков символизъм, редупликация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3959
 Живка Колева-Златева

1. Jan Fellerer. Polish Studies. Language and Linguistics // The Year's Work in Modern Language Studies. Vol. 69 (2007), pp. 876-889. – Цит. на стр. 882.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/