К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.


Колева-Златева, Живка (2003) К этимологии славянских названий муравьев, восходящих к псл. *morv-, и их индоевропейских соответствий. - Linguistique Balkanique, 2003–2004, 43 (2–3), pp. 269–284. Print ISSN: 0324-1653.


 Привеждат се доказателства за звукосимволичен произход на етимона на разглежданата лексема от етимон с първоначално значение 'малък топчест предмет' или 'гъмжащи твари'.
  Статия
 етимология, звуков символизъм, редупликация


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3954
 Живка Колева-Златева

1. Български етимологичен речник. Т. VII. София, 2010, ISBN 978-954-322-353-4. Цит. на стр. 28.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/