О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356


Колева-Златева, Живка (2004) О типологических критериях распознавания слов звукосимволического происхождения в этимологических исследованиях. - Slavica, 2004, 33, pp. 23–42. Print ISSN 0583-5356


 Разглеждат се типологическите критерии за разпознаване на звукосимволична лексика в етимологията.
  Статия
 етимология, звукова символика, редупликация, типология


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3950
 Живка Колева-Златева

1. Agyagási Klára. Некоторые миконимы русского происхождения в лексическом составе марийского языка. - Slavica, 2005, 34, с, 21–30. ISSN 0583-5356. Цит. на стр. 27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/