L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.


Колева-Златева, Живка (2002) L’étymologie du mot grec κόκκαλο(ν), en bulgare kokal (os). - Études balkaniques, 2002, 38 (3), pp. 142–151. Print ISSN 0324-1645.


 В статията се привеждат доказателства за звукосимволичен произход на названието от етимон, образуван чрез редупликация, с първоначално значиние 'малък топчест предмет'.
  Статия
 етимология, звукова символика, редупликация


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  3948
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/