Пресътворение IV - преводна лирика


Христов, Паисий (2002) Пресътворение IV - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Сборник с поетични преводи на студенти от Кръжока по стихотворен превод и на студенти, участвали в университетския конкурс за превод на поезия. Съставителство и редакция Паисий Христов и Мариана Шопова.
  
 -
 
  393
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/