Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++


Дончев, Ивайло (2008) Николов, Н., Дончев, И., Обектно ориентирано програмиране чрез C++ Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, ISBN 978-954-524-664-7


 Учебникът е предназначен главно за студентите от Великотърновски университет, изучаващи дисциплините „Обектно ориентирано програмиране” и „Програмиране на C++”, но може да се ползва от всички желаещи да усвоят в детайли обектно ориентираните възможности на езика C++.
  Учебник / Учебно помагало
 Обектно ориентирано програмиране, C++


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  3927
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/