Външното оценяване на учениците в края на началния етап на основната образователна степен. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 88-97, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740


Попова, Любомира (2008) Външното оценяване на учениците в края на началния етап на основната образователна степен. - Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 88-97, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740 Педагогически алманах, В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 15 (1), с. 88-97, ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print). COBISS.BG-ID 1181120740


 -
  Статия
 -




 Издадено
  3922
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/