Формирането на познавателен интерес – възможност за приобщаване към четене


Попова, Любомира (2008) Формирането на познавателен интерес – възможност за приобщаване към четене – Начално образование, 2008, 6, с. 56 - 60, ISSN 0204-4951


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3921
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/