За съвместната дейност на класния ръководител и педагогическия съветник


Попова, Любомира (2008) За съвместната дейност на класния ръководител и педагогическия съветник Сб. от научна конференция „120 години СУ и развитие на педагогическата наука”, София, Рец. Ст. Здравкова, Кл. Сапунджиева, Н. Бояджиева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 4..-4.. ISBN 978-954-8846-04-02


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  3920
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/