Училището – единство на различия (съавтор). Велико Търново: РИК "БИ", Науч. ред. Любомира Попова, 2008, 278 с. ISBN 978-954-8771-07-8


Попова, Любомира (2008) Училището – единство на различия (съавтор). Велико Търново: РИК "БИ", Науч. ред. Любомира Попова, 2008, 278 с. ISBN 978-954-8771-07-8 Велико Търново: РИК "БИ", Науч. ред. Любомира Попова, 2008, 278 с. ISBN 978-954-8771-07-8


 В учебното помагало е разработен модел за поддържаща квалификация на класния ръководител в мултикултурна образователна среда, който да разшири спектъра от дейности, организирани и осигурявани от училищната институция, в посока развитие на умения за етническа толерантност и мултикултурно сътрудничество.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3919
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/