Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен (в съавторство)


Попова, Любомира (2008) Мотивационна стойност на технологичното обучение в началния етап на основната образователна степен (в съавторство) – Педагогика, 2008, 8, с. 58 - 73. ISSN 0861-3982


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3917
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/