Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап (в съавторство)


Попова, Любомира (2007) Мотивационна осигуреност на обучението в началния училищен етап (в съавторство) сп. Педагогика, 2007, 9, с. 12-27. ISSN 0861-3982


 Сатията се фокусира върху изучаването на потребностите на учениците, което придобива изключително психо-диагностично, педагогическо и социално значение. Успешното диагностициране на мотивите осигурява правилен личностно-ориентиран подход към подрастващите в обучението и повишава ефективността на образователния процес.
  Статия
 -
 Издадено
  3915
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/