Функции на визуалните изображения в началния образователен етап. - Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 431-436, ISBN 954-8510-97-9


Попова, Любомира (2007) Функции на визуалните изображения в началния образователен етап. - Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 431-436, ISBN 954-8510-97-9 Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 431-436, ISBN 954-8510-97-9


 В статията се разглеждат визуалните изображения, използвани в учебниците по Човекът и обществото в началния етап. Анализира се интегративният характер на изображенията и се извежда тяхната значимост за обогатяване и прецизиране на личностния познавателен опит на учениците.
  Доклад
 -
 Издадено
  3914
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/