Да докоснем природата – дидактични игри на открито за началното училище


Попова, Любомира (2007) Да докоснем природата – дидактични игри на открито за началното училище Сб.Туристически и спортни практики в училище. Състав., науч. ред. Д. Цонкова. В. Търново: Фабер, 2007, с. 72 - 85. ISBN 978-954-775-700-4 COBISS.BG-ID 1226795236


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3913
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/