Индивидуалното договаряне – нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство)


Попова, Любомира (2006) Индивидуалното договаряне – нова дидактическа технология за приобщаване към четене (в съавторство) Начално образование, 2006, година XLVI, № 3, с. 44-48. ISSN 0204-4951


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3911
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/