Пресътворение II - преводна лирика


Христов, Паисий (2000) Пресътворение II - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Съставителство и редакция Паисий Христов и Мариана Шопова.
  
 -
 
  391
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/