Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7-годишните деца от подготвителна предучилищна група към учебна дейност (съавтор)


Попова, Любомира (2004) Към проблема за ролята на семейството за адаптацията на 5-7-годишните деца от подготвителна предучилищна група към учебна дейност (съавтор) Сб. от Теоретико-практическа конференция "Съвременни предизвикателства на прага детска градина – училище", Велико Търново, 25 - 26 март 2004. В. Търново: Слово, 2004, с. 86 – 92. ISBN 954-439-803-1


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3907
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/