Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст (в съавторство)


Попова, Любомира (2004) Влиянието на семейството върху мотивацията за учебна дейност на децата от начална училищна възраст (в съавторство) Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 2, с. 98 – 101. ISBN 954-577-216-6


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  3905
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/