Положителните подкрепления и мотивите за учене в първи клас


Попова, Любомира (2004) Положителните подкрепления и мотивите за учене в първи клас Сб. от Юбилейна научна конференция с международно участие "Образование и изкуство", посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогическия факултет на Шуменския университет и115-годишнината от предучилищното възпитание в град Шумен, Шумен, 14 - 15 май 2004 г. Ред. Ан. Анастасия - Вукова, Д. Игнатовски, Ян. Тоцева. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2004, т. 1, с. 431 – 434. ISBN 954-577-216-6


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  3904
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/