Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас


Попова, Любомира (2003) Ролята на мотивацията за развитие на читателската култура на учениците от първи клас В: Научни трудове РУ "А. Кънчев", 2003, т. 40, серия 10.2, с.78-81. ISSN 1311-3321


 Статията разглежда влиянието на когнитивните и социалните мотиви върху развитието на читателската култура на учениците.
  Доклад
 -
 Издадено
  3902
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/