Помагало за класния ръководител (в съавторство). Велико Търново: Фабер, 2006, Ред. Кина Котларска ISBN-10: 954-775-630-3, ISBN-13: 978-954-775-630-4. COBISS.BG-ID 1243169508


Попова, Любомира (2006) Помагало за класния ръководител (в съавторство). Велико Търново: Фабер, 2006, Ред. Кина Котларска ISBN-10: 954-775-630-3, ISBN-13: 978-954-775-630-4. COBISS.BG-ID 1243169508 Велико Търново: Фабер, 2006, Ред. Кина Котларска ISBN-10: 954-775-630-3, ISBN-13: 978-954-775-630-4. COBISS.BG-ID 1243169508


 Учебното помагало има за цел да подпомогне учителите при планирането, подготовката и провеждането на часа на класа.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3901
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/