Балканите - начин на употреба 1944 - 1955 г.


Анчев, Стефан (2008) Балканите - начин на употреба 1944 - 1955 г. Публикува се за първи път


 Представени са основни моменти, теория, важни събития, свързани с началото на "студената война" и политиката на победителите във Втората световна война към балканските държави.
  Статия
 балканите, употреба
 Издадено
  3900
 Стефан Анчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/