Пресътворение - преводна лирика


Христов, Паисий (1993) Пресътворение - преводна лирика Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Сборник с поетични преводи на студенти от Кръжока по стихотворен превод. Съставителство и редакция Паисий Христов
  
 -
 
  390
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/