Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма


Христов, Паисий (2000) Научните изследвания на Христо Тодоров в перспективата на гийомизма Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 -
  
 -
 
  389
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/