Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0


Славова, Цветелина (2008) Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0 изд. Астарта, Велико Търново, ISBN 978-954-350-068-0


 Трудът разглежда присъствието на композитора Здравко Манолов в българската музикална култура - творчески и теоретико - педагогически приноси.
  Монография
  Здравко Манолов, Емануил Манолов, Христо Манолов, Тъпан бие, фуга, Змей и Яна,


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  3883
 Цветелина Славова

4. Богданова, Милена. За музикалнопедагогическите и теоретични възгледи на проф. Здравко Манолов в областта на музикално-слуховото възпитание. B: INTERNATIONAL JOURNAL KNOWLEDGE, Volume 22.6, Vrnjaska Banja, Serbia, 2018, p. 1689. ISSN 1857-923X ISSN 2545-4439

3. Богданова, Милена (съставител и редактор). 90 години от рождението на Здравко Манолов: Пловдив, 2015, ISMN: 979-0-707681-51-0 (с. 5), COBISS.BG-ID 1283024612

1. Куюмджиев, Ю. Книга за Здравко Манолов. – Музикални хоризонти, 2009, № 5, с. 39. ISSN 1310-0076,COBISS.BG-ID 1119760356

2. Кръстева, Н. Цветелина Славова: Здравко Манолов. – Българско музикознание, 2009, №2, ISSN: 0204–823X, (с.122-123), COBISS.BG-ID 1119623396

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/