40 години "Тъпан бие" - Музикални хоризонти, 2007, (7), с. 26-28, Print ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1180119524


Славова, Цветелина (2007) 40 години "Тъпан бие" - Музикални хоризонти, 2007, (7), с. 26-28, Print ISSN 1310-0076, COBISS.BG-ID 1180119524 сп. Музикални хоризонти, 2007, № 7, с. 26-28, ISSN 1310-0076


 Статията представя песента "Тъпан бие" (за мъжки хор, т. народен) от Здравко Манолов и подчертава значимото й място в българската хорова съкровищница. Материалът съдържа и подробен структурен анализ на творбата.
  Статия
 Тъпан бие, мъжки хор


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  3881
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/