Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов. Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0


Славова, Цветелина (2006) Европейски методологически традиции на строгия стил и педагогическата полифонична практика на проф. Здравко Манолов. Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград: УИ "Неофит Рилски", 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0 Сб. Национални култури и европейска идентичност. Годишник том 4 на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". Благоевград, 2006, с.144 - 147, ISBN 10: 954-680-428-2; ISBN 13: 978-954-680-428-0


 Разглежда приемствеността между европейската и българската полифонична практика при обучението в строг (Палестринов) стил и в частност теоретико-педагогическите приноси на проф. Здравко Манолов.
  Доклад
 Йохан Йозеф Фукс, Бахова методика, протестантски хорал, контрапункт


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  3879
 Цветелина Славова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/