Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство


Георгиева-Трифонова, Цветанка (2008) Камбанният звън - акустично, математическо и технологично предизвикателство Национална научна конференция по Акустика, Варна, 17-22 стр.


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  3877
 Цветанка Георгиева-Трифонова

1. 53. И. Иванов, Р. Джаков, Особености при прилагане на уейвлети, Научен симпозиум “Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм”, СППЕ’11, НВУ „В Левски”, В. Търново, 25 Март 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/