Kрстева, А., Л. Петров, М. Малчев. Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250


Петров, Людмил (2007) Kрстева, А., Л. Петров, М. Малчев. Обучуваньето на студентите со педагошка насока во контекстот на новите образовни стратегии. Списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250 списание "Физичка култура", Скопje, Р. Македониjа, ISSN 0350-3836, бр. 2, 246-250


 Образование на студенти, според нови образователни стратегии
  Статия
 образование, студенти,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3876
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/