Петров, Л., М. Наумовски. Структура на подготовката на играта во кошарката, Списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, 2007, бр. 1, 56-58. ISSN 0350-3836


Петров, Людмил (2007) Петров, Л., М. Наумовски. Структура на подготовката на играта во кошарката, Списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, 2007, бр. 1, 56-58. ISSN 0350-3836 Списание "Физичка култура", Скопje, Македониja, 2007, бр. 1, 56-58. ISSN 0350-3836


 Опит за изясняване на структурата на подготовка на млади баскетболисти
  Статия
 баскетбол (кошарка), структура на подготовка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3875
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/