Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание”


Петров, Людмил (2008) Николова, Е., М. Малчев, К. Костов, Н. Йорданова, Л. ПЕТРОВ, В. Маргаритова (2008) "Хармонизиране на обучението на студентите от професионално направление „Педагогика на обучението по физическо възпитание” сборник трудове от Националната научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт”, с. 22


 Обучение на студенти от специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание"
  Статия
 Физическо възпитание и образование, Болонски процес


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3874
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/