Петров, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол, списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2008) Петров, Л., А. Нейкова, М. Наумовски, Г. Георгиев (2008) Развитие на скоростната издръжливост при 15-16 годишни момичета и момчета, трениращи баскетбол, списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и Наука", София, изв.бр. 4, с.184-187, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276


 изследване на специфична работоспособност на баскетболисти
  Статия
 баскетбол, подрастващи, скоростна издръжливост


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  3873
 Людмил Петров

1. Бозов, К. (2014) модели за специализирана физическа подготовка на 12-18 годишни баскетболисти, дисертация, ВТУ, Велико Търново, с. 118

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/